“People! Planet! Profit?”

Algemeen
43 keer bekeken

John Elkington introduceerde het “People, Planet, Profit” principe eind jaren negentig al in zijn boek “Triple Bottom Line: Does It All Add Up?”. De bewustwording van de secundaire effecten van het traditionele profit-driven paradigma maakte een revolutie los in de maatschappij, waarbij naast een gezonde portemonnee, ook het welzijn van de planeet en van mensen als doel van een onderneming werd geëist. De term duurzaamheid omvat deze “trilaterale” doelstelling. 

Toch zijn er vandaag de dag nog steeds veel organisaties die duurzaamheid wel vorm willen geven, maar niet goed weten hoe. 

Duurzaam of holistisch leiderschap helpt organisaties om duurzaamheid echt een prominente rol te geven binnen de bedrijfsstrategie. Management Development (MD) programma’s en bedrijfstrainingen kunnen u als leider/bestuurder hierbij helpen. 

In de huidige context wordt de rol van leiderschap steeds crucialer, waarbij duurzaamheid niet langer een optionele luxe is, maar een absolute noodzaak. Klimaatverandering, economische onzekerheid en geopolitieke spanningen maken dat we voor immense uitdagingen staan die een diepgaande impact hebben op bedrijven, gemeenschappen en individuen.  

"Duurzaamheid is geen kwestie van ethiek, maar van overleving. Als we geen duurzaamheid omarmen, zullen we uiteindelijk geen bedrijven hebben die kunnen blijven bestaan."       Elon Musk  

Centrale doelen zijn het (leren) balanceren tussen economische, sociale en omgevingsbelangen en vooral ook het opbouwen van veerkrachtige en welvarende organisaties die bestand zijn tegen de huidige turbulentie en tegelijk bijdragen aan een duurzamere en rechtvaardigere wereld op de lange termijn.  

Dit artikel bespreekt vervolgens 3 topics: 

  • WAAROM duurzaamheid onderdeel maakt van de strategie  

  • HOE kan duurzaam leiderschap mijn organisatie veranderen 

  • VOORBEELDEN van bedrijven die duurzaam leiderschap met succes toepassen 

Waarom zouden we duurzaamheid onderdeel maken van de strategie? 

Bewustwording creëren en nieuw leiderschap ontwikkelen 

Het loont om tijd te investeren in het vergroten van het bewustzijn onder leiders en managers over de urgentie en voordelen van duurzaamheid. Het samen analyseren van de visie, missie en de waarden van de organisatie is bijvoorbeeld een fundamenteel proces om te zien hoe actueel en relevant deze vandaag de dag zijn.  

MD programma’s kunnen leiders voorzien van diepgaand inzicht in hun hoe ze werken en zijn. Zo bieden bedrijven zoals Deen de mogelijkheid relevante testen te doen als startpunt om de unieke persoonlijkheid en werkwijze van u (en uw teams) bloot te leggen. Op deze manier wordt talent ontdekt of doorontwikkeld en “kweekt” u nieuwe (duurzame) leiders om de toekomst van uw organisatie te garanderen. 

Efficiëntie bereiken 

Strategieën gericht op duurzaamheid kunnen bedrijven helpen om kosten te besparen op de lange termijn. Door te investeren in duurzame praktijken zoals energie-efficiëntie, afvalvermindering en het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, kunnen bedrijven hun operationele kosten verlagen. Bijvoorbeeld, het implementeren van energiebesparende maatregelen kan leiden tot lagere energierekeningen, terwijl het verminderen van afval en recycling kan helpen om kosten voor afvalverwerking te verminderen.  

Uw bedrijf positioneren 

Door duurzaamheid een prominente rol te geven binnen uw bedrijfsstrategie zult u zien dat de perceptie van interne en externe stakeholders zal veranderen. Belanghebbenden zullen uw langetermijnvisie omarmen en ook meer openstaan voor langere relaties met uw bedrijf. Vanuit een marketingperspectief bevordert dit het engagement van uw klanten en positioneert u zich positief ten opzichte van uw concurrentie. Later in dit artikel zullen we het hebben over Interface en Patagonia, bedrijven die als pioniers en voorbeelden worden benoemd in praktijkcases, conferenties, social media……. je ziet dat het werkt…

Een hechte cultuur smeden en vertrouwen creëren 

Door duurzaamheid te integreren in de strategie en doelstellingen, kan een duurzame cultuur worden gecreëerd waarin duurzaamheid als een kernwaarde wordt beschouwd en door alle niveaus van het bedrijf wordt omarmd. Op deze wijze wordt het zichtbaar in processen, producten en voor mensen. Dit geeft visie, schept duidelijkheid en smeedt eenheid. 

Duurzaamheid serieus nemen en een plaats geven binnen uw cultuur wekt vertrouwen bij al uw stakeholders. Hierbij is het wel van belang dat u transparant en eerlijk te werk gaat natuurlijk. Als u duurzame leiders ontwikkelt zal het vertrouwen in uw onderneming toenemen. Dit zal u duurzame resultaten gaan opleveren. 

Hoe kan duurzaam leiderschap mijn organisatie veranderen? 

Ten eerste moet opgemerkt worden dat engagement en betrokkenheid van het management bij het ontwikkelen van duurzaam leiderschap en het integreren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie, fundamenteel is om effectieve verandering te bewerkstelligen.  

Kernthema’s 

Duurzaam leiderschap wordt zichtbaar op enkele kernthema’s die lange termijn succes mogelijk maken:  

  • Visie en strategie 

  • Stakeholdermanagement 

  • Verandermanagement 

  • Teammanagement 

  • Ethiek en integriteit 

  • Purpose-driven leiderschap 

  • Innovatie en leervermogen 

Om deze vermogens te ontwikkelen, trainen organisaties als Deen de vaardigheden die dit proces versterken en mogelijk maken. Hierbij wordt eerst een inventarisatie gemaakt en worden de (specifieke) behoeften van een organisatie vastgesteld. Aan de hand hiervan wordt een ontwikkelplan samengesteld. 

Afbeelding met tekst, schermopname, software, Besturingssysteem

Automatisch gegenereerde beschrijving Vaardigheden 

Effectief samenwerken met diverse belanghebbenden, zoals werknemers, klanten, investeerders, partners en overheden en om gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelstellingen te identificeren en te realiseren, is key vandaag de dag. Een goed voorbeeld van samenwerking is Royal Cosun die enkele jaren terug door de overname van GreenProtein de duurzame missie van Suiker Unie (dochterbedrijf) kracht kon bijzetten en tegelijkertijd toekomst kon geven aan de werknemers van het overgenomen bedrijf. Het samenkomen van beide partijen, deels mogelijk gemaakt door een partner van Deen, bracht de nodige kennis tezamen om de componenten van een suikerbiet optimaal te kunnen gebruiken op een innovatieve en duurzame manier. 

Ook veranderingen leiden en faciliteren binnen de organisatie om duurzame praktijken te bevorderen, inclusief het overtuigen en inspireren van medewerkers om duurzaamheid te omarmen en aan te passen aan nieuwe bedrijfsmodellen en -processen, zijn van groot belang. 

Het vermogen om innovatieve oplossingen te bedenken (design-thinking) en te implementeren die duurzaamheid bevorderen, zoals het ontwikkelen van groene producten en diensten, het verbeteren van productieprocessen en het verkennen van nieuwe businessmodellen. 

Het vermogen om ethische beslissingen te nemen en transparant en integer te handelen, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbenden en strevend naar rechtvaardigheid en sociale verantwoordelijkheid. 

Het vermogen om een inspirerend voorbeeld te zijn voor anderen wordt getraind in oefeningen die de betrokkenheid, passie, invloed en vastberadenheid om duurzame veranderingen te bewerkstelligen, testen en doorontwikkelen. 

Inspirerende voorbeelden:

Interface 

De reis van Interface naar duurzaamheid werd grotendeels gedreven door de visie van oprichter Ray Anderson. Hij daagde het bedrijf uit om een ​​herstellende onderneming te worden, met als doel tegen 2020 geen negatieve impact op het milieu te hebben. Interface stelde duidelijke duurzaamheidsdoelen (missie en doelen) vast, waaronder het verminderen van zijn ecologische voetafdruk, het elimineren van afval en het verhogen van het gebruik van hernieuwbare materialen. Deze doelen werden geïntegreerd in de algehele missie en bedrijfsstrategie van het bedrijf. Interface investeerde in innovatieve technologieën om duurzamere producten en productieprocessen te ontwikkelen. Zo ontwikkelden ze tapijttegels gemaakt van gerecyclede materialen en implementeerden ze energiezuinige productiemethoden.  

Duurzaam leiderschap werd verankerd in de bedrijfscultuur van Interface. Medewerkers werden aangemoedigd om ideeën en initiatieven voor duurzaamheid bij te dragen, waardoor een cultuur van innovatie en verantwoordelijkheid ontstond. Interface betrok actief belanghebbenden, waaronder klanten, leveranciers en milieuorganisaties, om duurzaamheid te bevorderen in de hele toeleveringsketen en industrie. Het bedrijf communiceerde regelmatig zijn voortgang richting duurzaamheidsdoelen door transparante rapportages. Dit hielp het vertrouwen op te bouwen bij belanghebbenden en het bedrijf verantwoordelijk te houden voor zijn toezeggingen. 

Deze voorbeelden wijzen op een “holistische” en duurzame benadering en mede hierdoor is Interface een wereldleider geworden in duurzame bedrijfspraktijken binnen haar sector. 

Patagonia 

Als een bekend outdoor kleding- en uitrustingsbedrijf heeft Patagonia zich gepositioneerd als een voorloper op het gebied van duurzaam leiderschap. Het bedrijf heeft verschillende management development initiatieven gelanceerd, waaronder het "Patagonia Leadership Institute", dat gericht is op het trainen van leiders om duurzaamheid te integreren in alle aspecten van de bedrijfsvoering. Door middel van deze programma's stimuleert Patagonia zijn leiders om verantwoordelijke beslissingen te nemen die zowel het bedrijf als de planeet ten goede komen. 

Patagonia heeft een missie die gericht is op het produceren van hoogwaardige producten met minimale schade aan het milieu. Hun missie is om te "bouwen aan het beste product, geen onnodige schade te veroorzaken, en gebruik te maken van zaken om het milieu te inspireren en oplossingen voor de milieucrisis te implementeren." Patagonia gebruikt gerecyclede en duurzame materialen in hun producten. Het bedrijf streeft ernaar om eerlijke lonen en werkomstandigheden te garanderen voor werknemers in hun toeleveringsketen. Ze ondersteunen fair trade-praktijken en hebben zich gecommitteerd aan ethisch sourcen van materialen. Het bedrijf is transparant over hun milieu-impact en rapporteert regelmatig over hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Ze publiceren bijvoorbeeld jaarlijks een Impact Report waarin ze hun voortgang en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid bespreken. 

 

Samenvattend 

Bedrijven kunnen door het omarmen van duurzaamheid in strategie en leiderschap bewustwording creëren binnen de organisatie, nieuw leiderschap ontwikkelen, efficiëntie bereiken, het bedrijf (positief) positioneren, een hechte cultuur smeden en vertrouwen kweken. Extra aandacht geven aan de visie en missie, stakeholdermanagement, verandermanagement, teammanagement, innovatie en leervermogen en purpose-driven leiderschap is van groot belang om lange termijn succes mogelijk te maken. 

Door middel van management development trajecten en trainingsvormen kunnen managementteams worden uitgerust met de kennis, vaardigheden en motivatie om duurzaamheid effectief te integreren binnen de bedrijfsstrategie en waardecreatie op lange termijn te bevorderen. Samenwerken, overtuigen, beïnvloeden, leiden, innovatief denken en doelen stellen zijn enkele van de vaardigheden die duurzaam leiderschap accelereren, 

Ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden om duurzaam leiderschap te bevorderen en te ontwikkelen binnen uw organisatie? 

Deen kijkt er naar uit om samen op zoek te gaan naar de specifieke oplossing die het beste past bij de behoeften van uw organisatie. 

Contacteer ons nu en we plannen een (vrijblijvende) afspraak in!