INFORMATIE VOOR DEELNEMERS

Alles over uw aankomende assessment

U gaat binnenkort deelnemen aan een assessment, wat kan worden ingezet in het kader van selectie en/of persoonlijke ontwikkeling. Een assessment biedt inzicht in uw kwaliteiten en ontwikkelpotentieel en kan op afstand plaatsvinden, maar in de meeste gevallen komt u naar het kantoor van Deen.

De insteek van onze assessments
Lees hieronder wat u kunt verwachten.

Voorafgaand aan het assessment
U krijgt van Deen een uitnodigingsmail met het verzoek om uw curriculum vitae naar ons te sturen, toestemming te geven voor verwerking van uw persoonsgegevens en om één of meer vragenlijsten online te maken. Het assessmentprogramma is maatwerk, maar vaak komen de volgende onderdelen erin voor: interview, persoonlijkheids- en drijfverenvragenlijsten, capaciteitentests en één of meerdere simulatieopdrachten. De inhoud wordt bepaald door de specifieke vraagstelling.


Inhoud van en voorbereiding op het assessment
Om u zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden, geven wij u hieronder wat nadere achtergrondinformatie per onderdeel.

  • Een interview (persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs), waarbij wij u onder meer zullen vragen naar opleiding, loopbaan en achtergrond en uw aanpak van verschillende situaties in uw werk of daarbuiten. Gedrag in het verleden wordt namelijk als een goede voorspeller gezien voor gedrag in de toekomst. U kunt zich hierop voorbereiden door voorbeelden van werksituaties te bedenken waarmee u kunt aantonen over bepaalde kwaliteiten te beschikken. Denk ook na over uw ontwikkelpunten, dat wordt vaak gevraagd.

  • Diverse digitale en schriftelijke tests gericht op vaardigheden, drijfveren, persoonlijkheid en interesses, waarmee wij een breed beeld van u als persoon kunnen krijgen. Deze vragenlijsten zijn niet tijdsgebonden, kennen geen goede of foute antwoorden en vragen dan ook niet om een speciale voorbereiding.

  • Diverse capaciteitentests, waarmee wij een beeld verkrijgen van uw algemene intelligentieniveau. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat capaciteitentests een krachtige voorspeller zijn van het al dan niet succesvol functioneren van een persoon in een functie. U kunt zich desgewenst op de capaciteitentests voorbereiden via www.123test.nl, www.testandmore.nl, www.oefenassessment.nl. Echter, de uitslagen van deze tests (uw niveau) kloppen vaak niet, staar u daar dus niet op blind.

  • Er bestaan verschillende soorten praktijkopdrachten, waarbij de meest voorkomende een rollenspel is waarin een werksituatie wordt nagebootst, zoals het voeren van een advies- of slechtnieuwsgesprek. De inhoud van het rollenspel is afhankelijk van de competenties en vaardigheden die onderzocht worden. Tijdens het rollenspel observeert de adviseur uw gedrag en wordt uw gedragsrepertoire beoordeeld. Ga in het rollenspel geen rol spelen, dat komt niet authentiek over, maar pak het aan zoals u dat ook in de praktijk zult doen. Ook een schrijfopdracht, presentatie of inbasket (postbakoefening) kan onderdeel zijn van het programma.

Bespreking van de resultaten
Op de onderzoeksdag wordt met u besproken wanneer u de resultaten (het rapport) van het onderzoek kunt verwachten en wordt er een tijdstip gepland voor een persoonlijke nabespreking met de adviseur. Tijdens de terugkoppeling van het assessment neemt de adviseur de assessmentresultaten met u door en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen en toelichting te krijgen. Na uw toestemming wordt het rapport naar de opdrachtgever gestuurd. Wij willen u nog, wellicht ten overvloede, erop attent maken dat de opdrachtgever beslist wat met een advies wordt gedaan.

Meer informatie nodig?

Vul het formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

BEL ONS VANDAAG

010-477 02 88