Wie bang is, kan niet leren… Secure-base leiderschap en talentontwikkeling

Algemeen
66 keer bekeken

Wie bang is, kan niet leren… Secure-base leiderschap en talentontwikkeling

In de werkomgeving is het verschil tussen bevlogen en niet-betrokken medewerkers duidelijk zichtbaar. Bevlogen medewerkers stralen energie uit en hebben een glimlach op hun gezicht: ze zijn goud waard voor hun afdeling en het bedrijf. Maar ook de cijfers liegen er niet om. Wist u dat betrokken werknemers maar liefst 25% productiever zijn en 27% minder vaak afwezig zijn? Niet-betrokken medewerkers komen vaak vermoeid en ongeïnteresseerd over. Helaas blijkt uit het Gallup-betrokkenheidsonderzoek uit 2022 dat 60% van de werknemers niet enthousiast en betrokken is bij hun werk. Hier is nog duidelijk veel winst te behalen.

Maar liefst 80% van de medewerkers vertrouwt hun leidinggevende niet volledig (Kohlrieser, 2016) terwijl vertrouwen juist essentieel is voor bevlogenheid, bereidheid tot verandering en groei. Hoe kun je een inspirerende omgeving creëren waarin medewerkers zich echt kunnen ontplooien? Een cultuur van vertrouwen, samenwerking en voortdurend leren?

Als leider kun je absoluut het tij keren en heb je hier invloed op. In dit artikel leggen wij uit hoe secure-base leiderschap de oplossing is voor het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving. In een dergelijke omgeving stralen medewerkers zich lef en zelfvertrouwen uit. Ze voelen zich gewaardeerd, gehoord en aangemoedigd om hun volledige potentieel te ontplooien. Lees verder en kom erachter hoe elk individu kan floreren en impact kan maken onder dit type leiderschap.  

Van onveilig naar veilig door secure-base leiderschap

Leiders leggen soms veel druk op hun mensen, tonen weinig aandacht voor hen en passen een verdeel-en-heers-aanpak toe. Daardoor ontstaat een omgeving waarin individuen zich overweldigd voelen, zelfs gegijzeld door hun emoties. De gezichten zijn gespannen en de schouders staan strak. Medewerkers ervaren stress en angst door de hoge druk en het gebrek aan aandacht. 

Een veilige omgeving kan als een warm bad voelen. Als een leider erin slaagt deze te creëren, voelen medewerkers zich gehoord en gewaardeerd. Open, benaderbare lichaamstaal en ontspannen gezichten zorgen er ook voor dat verschillende generaties makkelijker kunnen samenwerken in plaats van botsen. Het opent ook de deur voor hen om hun volledige potentieel te bereiken.

Hoe ga je van een onveilige omgeving naar veiligheid? Warm en secure leiderschap is de oplossing.

Durf te experimenteren

Het is van vitaal belang dat medewerkers de ruimte krijgen om te experimenteren en risico's te nemen. Een veilige basis is hierbij essentieel. Hierdoor worden innovatie en creativiteit gestimuleerd. Wanneer deze basis ontbreekt, kan dit leiden tot een gebrek aan vernieuwing. Er is stilstand.

Wie zich laat verlammen door angst, heeft geen oog meer voor succes of winst - alles draait alleen nog maar om overleven en behouden wat hij heeft. Er is een lager bewustzijn en iemand is alleen maar bezig met zelfbescherming. Al onze energie gaat hier naartoe, terwijl medewerkers eigenlijk zouden moeten streven naar succes en overwinnen.

Mensen hebben een veilige basis nodig waarin ze hun de defensieve natuur van hun brein uit kunnen schakelen. Zo worden angsten en bedreigingen niet langer de drijfveer, maar wordt onze focus gericht op kansen en mogelijkheden. We gaan uit de overlevingsstand. 

Een secure-base leider geeft mensen vertrouwen, beschermt ze en stelt ze gerust. Daarnaast weet hij ook te inspireren en een sterke band op te bouwen met zijn teamleden. Er ontstaat een gevoel van opwinding en mogelijkheden. Om dit te bereiken is emotionele intelligentie van groot belang.

Het belang van IQ, emotionele intelligentie (EQ) & persoonlijkheid

Uit een onderzoek onder 500 managers blijkt dat ze persoonlijkheid belangrijker vinden dan IQ en EQ als belangrijkste factor voor succes. EQ is hierin echter wel een cruciale component.

Emotionele intelligentie verwijst naar het vermogen om emoties bij jezelf en anderen te herkennen, te begrijpen en te beheersen. Alleen de meest succesvolle leiders beschikken over een hoog niveau van emotionele intelligentie. Ze tonen empathie op een diep niveau, communiceren met precisie en kunnen sterke en duurzame relaties opbouwen. Deze leiders beseffen hoe hun woorden en daden anderen kunnen beïnvloeden en zijn in staat om conflicten met moed en effectiviteit op te lossen. Dat kun je zien aan hun houding en open blik.

Emotionele intelligentie is van cruciaal belang in leiderschap, omdat het de sleutel is tot begrip en beheersing van de menselijke dynamiek op de werkvloer. Mensen zijn complexe, emotionele wezens die hun prestaties en betrokkenheid op het werk kunnen beïnvloeden. Om een succesvolle leider te zijn, moet je in staat zijn om deze emoties te doorgronden en erop te anticiperen om zo een positieve en productieve werkomgeving te creëren.

Maar emotionele intelligentie gaat verder dan alleen het bevorderen van harmonie op de werkvloer. Het stelt leiders ook in staat om conflicten op te lossen en samenwerking te stimuleren. Door empathie te tonen en effectieve communicatievaardigheden te ontwikkelen, kunnen leiders bruggen bouwen tussen generaties en een cultuur van moeiteloze samenwerking creëren.

Alleen degenen met een hoog niveau van emotionele intelligentie kunnen dit bereiken. Daarom is het essentieel voor elke leider om deze vaardigheden te ontwikkelen. 

Het opbouwen van relaties en empoweren van medewerkers

Het opbouwen van diepgaande relaties en het empoweren van medewerkers is cruciaal. Leiders kunnen sterke relaties opbouwen door regelmatig met hun medewerkers te praten. Toon bijvoorbeeld interesse in hun leven buiten het werk. Als de leider voor een groep werknemers staat, kun je aan de gezichten het respect en aandacht zien. Maar ook geconcentreerd luisteren naar hun ideeën en constructieve feedback dragen hieraan bij. 

Het empoweren van medewerkers betekent dat zij verantwoordelijkheid en autonomie krijgen in hun werk. Hoe bereik je dat? Betrek medewerkers actief bij besluitvormingsprocessen, zodat zij zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Zorg voor trainingen en de juiste middelen. Geef hun de vrijheid om initiatief te tonen. Door medewerkers te empoweren, kunnen leiders hun potentieel ontsluiten en bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.

De term 'empoweren van medewerkers' wordt vaak gebruikt in leiderschapstrainingen en managementboeken, maar wat betekent het eigenlijk? In de kern gaat het om het creëren van een cultuur waarin medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun werk en hier persoonlijk in geïnvesteerd zijn. Dit wordt bevorderd door leiders die niet alleen taken delegeren, maar ook vertrouwen schenken aan hun teamleden.

Daarbij is het belangrijk dat fouten worden gezien als onderdeel van het leerproces, zodat medewerkers zich vrij voelen om risico's te nemen en nieuwe ideeën uit te proberen. Fouten moeten geen afstraffing worden, maar een manierinnovatie, creativiteit en persoonlijke groei te bevorderen.

Ownership moedigt ook de ontwikkeling van zelfsturende teams aan. De leider is als een tuinman die medewerkers initiatief en eigenaarschap laat nemen. Hierdoor groeit de fundering van een team en bloeit iedereen op.  In dit model fungeert de leidinggevende als een coach die ondersteunt en faciliteert, en niet als iemand die elke stap dicteert.

Het resultaat is betrokken en gemotiveerde werknemers. Zoals eerder al aangetoond zorgen deze voor minder verzuim, hogere werktevredenheid en betere prestaties. Uiteindelijk resulteert dit in een duurzaam concurrentievoordeel voor de organisatie.

Generatieverschillen op de werkplek

Op de moderne werkplek zijn vaak meerdere generaties vertegenwoordigd.  Dat is al snel zichtbaar door de verschillen in kledingstijl maar ook door drankkeuzes. Het is een levendige mix van werkwijzen, waarden en verwachtingen. Dit is terug te zien in de persoonlijke keuzes van elk individu. Als leider sta je voor de uitdaging om hiermee om te gaan en ervoor te zorgen dat alle generaties zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Generatie X, geboren tussen 1961 en 1980, wordt vaak gekarakteriseerd door hun onafhankelijkheid en verlangen naar stabiliteit. Daarentegen snakt Generatie Y (ook wel bekend als millennials, geboren tussen 1980 en 2000) naar betekenisvol werk dat hen voldoening geeft. De jongste generatie, Generatie Z (na 2000 geboren), is op zoek naar innovatie en sociale verantwoordelijkheid. Elk van deze generaties vereist een unieke benadering van leiderschap.

Warm leiderschap biedt een ideaal raamwerk waarin deze diversiteit kan bloeien. Het erkent en waardeert de unieke bijdragen van elke generatie en stimuleert een omgeving van wederzijds respect. Het gaat niet alleen om het succesvol leiden van een multigenerationeel team, maar ook om het creëren van een ruimte waar elk individu zich gewaardeerd en begrepen kan voelen.

Door de nadruk te leggen op eigenaarschap en het erkennen van unieke perspectieven en talenten, biedt warm leiderschap een krachtig pad. Het resultaat is een verenigde, samenwerkende en productieve werkomgeving. Het moedigt leiders aan om voorbij de huidige kwaliteiten en vaardigheden van individuen te kijken. Investeer in het lange termijn potentieel. Het herkennen en ontwikkelen van dit potentieel is essentieel voor organisaties die willen groeien en innoveren.

Warm leiderschap streeft naar een omgeving waarin de energie en ideeën van generatie Y en Z naadloos samensmelten met de ervaring en kennis van generatie X. Dit wordt nog eens versterkt door leiderschap dat niet alleen gericht is op het bereiken van bedrijfsdoelen. Centraal staat het bevorderen van persoonlijke groei en ontwikkeling van elke medewerker.

Conclusie

In deze tijden van constante verandering en toenemende concurrentie is het cruciaal voor leiders om hun EQ te ontwikkelen. Warm leiderschap (EQ) is een effectieve aanpak die het potentieel van medewerkers ontsluit en de betrokkenheid en motivatie op de werkplek bevordert. Door empathisch te zijn, relaties op te bouwen en echt leiderschap te tonen, kunnen zij een positieve werkomgeving creëren. Hierin voelen medewerkers zich gewaardeerd en gehoord.

Maar dit gaat verder dan alleen persoonlijke vaardigheden. Het begrijpen van generatieverschillen en het overbruggen van generatieconflicten is hierbij ook van vitaal belang voor de moderne werkplek. Door bewust eigenaarschap te stimuleren, zelfsturing aan te moedigen en medewerkers te empoweren, kunnen leiders ware transformaties bewerkstelligen in hun organisaties.  De groei en ontwikkeling die hieruit voortkomt zal niet alleen individuele successen bevorderen, maar ook bijdragen aan de bloei van de gehele organisatie.

Kortom, warm leiderschap met een sterke focus op EQ is de sleutel tot succes in dit veeleisende tijdperk.

Wilt u sparren over dit onderwerp of bent u nieuwsgierig naar ons unieke MD-programma? Neem dan contact met ons op.

Bronnen: D. Haijtema (2016). Conflictspecialist George Kohlrieser: ‘Groei kan niet zonder pijn’, MT/Sprout.