Hard werken is van alle tijden, maar stress en de bijbehorende uitval van mensen nemen zorgwekkende vormen aan. Uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA, 2017), uitgevoerd door TNO en CBS blijkt dat 15,9 procent van de werknemers kampt met burn-outklachten. Dat is meer dan in afgelopen jaren en wij merken ook dat bij ons het aantal coachingsvragen met stress dan wel werk-/privébalans als thema een hoge vlucht heeft genomen.

Prestatiedruk en competitie

Dat is niet verwonderlijk aangezien wij leven in een samenleving waar de druk om te presteren enorm hoog ligt. Social media dragen bij aan deze druk omdat wij elkaar daarmee beoordelen en ons continu kunnen spiegelen aan anderen. Competitie kan best leuk zijn, maar wordt een probleem indien heel ons leven in het teken hiervan komt te staan; de verplichting om te voldoen aan het verwachte ideaal maakt dat we steeds harder ons best gaan doen. Verder betekent competitie dat er maar één iemand kan winnen en dat de ander sowieso verliest en dat ondergraaft dat de natuurlijke wens tot verbondenheid tussen mensen. Een samenleving die steunt op individualisering en competitiedrift ziet een stijging in mensen die kampen met burn-out en depressies.

Persoonlijk falen

Ons lichaam wordt in onze moderne maatschappij steeds vaker te veel onder druk gezet, met alle gevolgen van dien. Zitten wij niet meer goed in ons vel, dan schrijven wij dat maar al te vaak toe aan persoonlijk falen. We vinden dat we nog meer ons best moeten doen, nog harder moeten werken, nog betere keuzes moeten maken. Vandaag de dag moet alles steeds sneller, ook onze manier van denken, consumeren, werken en ontspannen.

Andere keuzes maken

We moeten op zoek naar een manier waarbij we (hard) werken en ons tegelijkertijd goed blijven voelen in balans zijn. Dat betekent nagaan wat echt belangrijk voor je is, (andere) keuzes maken en meer je grenzen aangeven. Dus in plaats van continu in contact met kantoor te staan en werk en persoonlijk leven door elkaar te laten lopen, helpt het om niet-werk tijd af te bakenen en vrije tijd te plannen, maar dan ook 100% zonder werk, liefst offline. Dit hebben we nodig om onze batterij weer op te laden waardoor we het langer vol kunnen houden en/of beter kunnen presteren. We moeten verder meer de focus leggen op wat we kunnen in plaats van wat we niet goed kunnen. Zelfwaardering is een belangrijke voorwaarde voor een tevreden gevoel op je werk.

Onderzoek legt steeds duidelijker het verband tussen langdurige stress en ernstige ziektes. Daarnaast is gebleken dat we vandaag de dag te maken hebben met een ware stressepidemie op de werkvloer; bijna 2/3 van de medewerkers ervaart regelmatig stress of frustratie in zijn huidige baan. Laten we daarom goed voor elkaar en onszelf zorgen en zo stress de baas blijven!