De wereldwijde economie gaat door een digitale transformatie en in onze samenleving is de digitale transformatie niet meer weg te denken. Dankzij het internet, mobiele toepassingen en sociale media is onze manier van leven en werken sterk veranderd. Ook de impact van nieuwe technologische ontwikkelingen als artificial intelligence, virtual reality en internet wordt snel en overal merkbaar.

Klanten en medewerkers eisen dat bedrijven meegaan in het toenemende tempo van de technologie. Versnellen door te innoveren is de enige manier om bestaansrecht te behouden. Wie investeert in de digitale transformatie maakt grote sprongen voorwaarts, met efficiëntere processen, nieuwe producten en diensten en een verbeterde klantbeleving. Doordat tijden en mensen veranderen, verandert daarmee ook het type medewerkers dat organisaties zoeken en de manier waarop talent wordt binnengehaald. Medewerkers hebben vandaag de dag specifieke gedragsvaardigheden nodig, zij moeten zich voortdurend aanpassen en leren om voorop te blijven lopen om op de lange termijn goed te presenteren.

Bij digitale transformatie gaat het zowel om het trainen van de werknemers om zich aan te kunnen passen en te ontwikkelen als het aanpassen van de interne processen. Digitalisering vraagt ook om een geheel andere cultuur binnen de organisatie en een geheel andere vorm van leiderschap. Een organisatie kan pas echt stappen in de digitalisering zetten als het management een duidelijke strategie heeft uitgezet en zelf ook laat zien welke stappen moeten worden gezet. Het management moet leren meer te denken in kansen dan in risico’s en de toekomst centraal stellen. Helaas is er geen kant-en-klare oplossing voor digitale transformatie die voor iedere organisatie werkt.

Bedrijven laten veel kansen liggen omdat zij vaak teveel in een stramien blijven denken.  Bijsturen is veelal niet genoeg, sommige bedrijven zullen zich volledig opnieuw moeten uitvinden. Belangrijk bij een nieuwe manier van werken zijn de skills voor de digitale transformatie, de bereidheid op een nieuwe manier te werk te gaan en leiders die begrijpen wat de digitale behoeften zijn. 

Het is zeker niet eenvoudig want mensen zijn gewoontedieren en als je denkt dat je er bent, komen oude gewoonten weer terug in de organisatie.

Al snel wordt gedacht dat jongere mensen meestal geschikter zijn om digitaal te werken maar dit is zeker niet zo. Wellicht zijn zij bekend met de technologie, hulpmiddelen en manier van werken maar dit betekent echter nog niet dat zij deze technologie ook effectief gebruiken om te communiceren en samen te werken.

Om innovatie mogelijk te maken dienen medewerkers digitaal klaar te zijn. Digitaal gedrag verschilt van de vaardigheden die men eerder nodig had om succesvol te zijn in hun werk. Het stelt hen namelijk in staat om zich met succes door de digitale werkwereld te laten leiden, zich op hun gemak te voelen en daarin ook te kunnen presteren. Het gaat om potentieel, niet hoe men de technologie gebruikt maar of zij over de juiste vaardigheden en competenties beschikken om je aan te passen aan de digitale omgeving zoals: aanpassingsvermogen, veerkracht, leerbaarheid, flexibiliteit en nieuwgierigheid.