Traditionele intelligentie

Dat intelligentie een belangrijke voorspeller is voor succes in werk, is al lange tijd bekend en hoe complexer de functie hoe meer die vlieger opgaat. Dus intelligentie is voor een directeur of senior beleidsmedewerker belangrijker dan voor een magazijnmedewerker, al zal ook in die laatste functie een duidelijk intelligentere medewerker het doorgaans beter doen dan eentje die veel minder intelligent is. De intelligentietests die van oudsher worden gebruikt meten denkkracht in termen van verbale, numerieke en abstracte informatie om snel en trefzeker te kunnen verwerken, logisch kunnen redeneren. Er komt echter steeds meer inzicht dat niet alleen meet hoe intelligent je bent, maar ook hoe je intelligent bent je werkprestaties bepaalt. 

Breinfuncties

Hoe je intelligent bent hebben Sligte en Van der Leij, hersenwetenschappers, onderzocht. Vier jaar lang testten Sligte en Van der Leij talloze topsporters en werknemers op breinfuncties en zij kwamen tot interessante resultaten. De test die zij hebben ontwikkeld test niet op de traditionele manier intelligentie, maar gebruikt online games. Daarmee bepalen zij heel andere zaken, zoals: kun je je concentreren, ben je snel afgeleid, kun je je snel aanpassen? Aspecten zoals Snelheid, Capaciteit, Vasthoudendheid, Flexibiliteit en Alertheid van het brein worden gemeten. Deze bepalen in welke specifieke setting en daarmee samenhangend welk type functie iemand het best kan presteren. Ben je iemand die snel kan schakelen of moet je juist in rust aan een ingewikkeld probleem kunnen werken? Voor een rol als trader bijvoorbeeld moet je slim zijn, maar is ook reactiesnelheid van belang en zonder dat red je het niet. Traditionele intelligentie is dan niet genoeg. Voor andere rollen is pure slimheid soms minder van belang als je maar je concentratie kunt vasthouden, bijvoorbeeld voor schermwerk. Breinfuncties bieden dus een aanvulling op het traditionele intelligentiebegrip.

Learning agility

Learning agility geeft je vermogen aan om in nieuwe situaties zelfstandig oplossingen te bedenken en hangt ook met intelligentie samen, maar het is meer. Onderzoeker Scott De Rue zegt dat snelheid van informatie verwerken en de essentie zien én flexibiliteit de belangrijkste onderleggers zijn. Dat eerste is traditionele intelligentie en daar komt dus nog een dimensie bij. Warner Burke bevestigt dit beeld en heeft meer dimensies van learning agility ontdekt. In het Engels zijn ze: 

  • Flexibility
  • Speed
  • Experimenting
  • Performance Risk Taking
  • Interpersonal Risk Taking
  • Collaborating
  • Information Gathering
  • Feedback Seeking
  • Reflecting.

Ook hier zien wij breinfuncties terug, maar ook persoonlijkheidstrekken, die sterk bepalend zijn of iemand zich lerend opstelt en snel leert.

Concluderend – Traditionele intelligentie is nog steeds een belangrijke voorspeller voor succes, maar kan aangevuld worden met extra maten om in een specifieke setting nog beter te kunnen voorspellen. Het gaat om hoe intelligent je bent, hoe je intelligent bent en hoe wendbaar!