Een assessment wordt gebruikt om de werkprestaties van medewerkers te voorspellen. Bij bedrijven die assessments jarenlang consequent toepassen, draagt dit bij aan succes. Een assessment biedt inzicht in de sterke en zwakke kanten van medewerkers. Door in te zetten op de talenten van medewerkers kunnen organisaties zich versterken. Bij Deen zijn daartoe verschillende vormen van assessments beschikbaar:

Online

U kunt kiezen voor een volledig online assessment. Dit is een online selectie- of ontwikkel assessment (persoonlijkheid en intelligentie) in 120 minuten en is goed bruikbaar voor minder zware functies of een eerste screening bij selectie. 

Semi Online

Ook kunt u kiezen voor een semi online assessment. Dit houdt in dat er naast online tests tevens een interview met de psycholoog plaatsvindt via FaceTime, Skype of Microsoft Teams. Dit neemt ongeveer een halve werkdag in beslag.

Offline

Verder kunt u kiezen voor een traditioneel offline assessment (face to face) met persoonlijke gesprekken, rollenspellen en coaching. Wij bieden deze variant ook op afstand aan, waarbij het rollenspel en het interview via Skype of iets dergelijks plaatsvinden en de tests online. Wij zetten deze vorm al in bij buitenlandse kandidaten, maar in verband met een virusuitbraak van Covid19 wordt deze nu ook voor kandidaten in Nederland ingezet.

Kosten Assessment

De kosten van een assessment hangen af van het functieniveau. Zo is een assessment voor een administratieve functie bijvoorbeeld goedkoper dan voor een directiefunctie. Ook hangt de prijs samen met of het een online of een Face to Face assessment is. 

Mogelijke opbouw assessment

Hoe ziet een assessment eruit?

Een assessment bevat persoonlijkheidsvragenlijsten en drijfveren en interessetests, waarmee wij een breed beeld van u als persoon kunnen krijgen. De resultaten van deze testen worden besproken met de kandidaat tijdens het interview. Verder vindt een capaciteitentest plaats waarmee wij een beeld verkrijgen van het algemene intelligentieniveau. Onderzoek heeft uitgewezen dat capaciteitentests een krachtige voorspeller zijn van het al dan niet succesvol functioneren van een persoon in een functie. De capaciteitentests zijn veelal tijdsgebonden. Verder vindt een persoonlijk gesprek (met één van onze adviseurs) plaats, waarbij zij u onder meer zullen vragen naar opleiding, loopbaan en achtergrond. Ook zal de adviseur dieper ingaan op uw aanpak van verschillende situaties in uw werk of daarbuiten. Gedrag in het verleden wordt namelijk als een goede voorspeller gezien voor gedrag in de toekomst. Verder bestaan er verschillende soorten praktijkopdrachten, waarbij de meest voorkomende een simulatieoefening (rollenspel met ervaren acteur) is. In een rollenspel wordt een werksituatie nagebootst en krijgt u een duidelijk omschreven opdracht mee. Voorbeelden van een rollenspel zijn o.a. het simuleren van een functioneringsgesprek of het voeren van een advies- of slechtnieuwsgesprek. De inhoud van het rollenspel is afhankelijk van de competenties en vaardigheden die onderzocht worden. Tijdens het rollenspel observeert de adviseur uw gedrag en wordt uw gedragsrepertoire beoordeeld. 

Assessment oefenen

De persoonlijkheidsvragenlijsten vragen niet om een speciale voorbereiding, want zij zijn niet tijdsgebonden en kennen geen goede of foute antwoorden. Op de capaciteitentests kunt u zich desgewenst voorbereiden om uw snelheid van werken en begrip van hetgeen wordt gevraagd te optimaliseren. Op internet treft u oefenmateriaal aan, bijvoorbeeld via www.123test.nl, www.testandmore.nl en www.oefenassessment.nl. Echter, de uitslagen van deze tests (uw niveau) kloppen vaak niet, staar u daar dus niet blind op. U kunt zich op vragen over uw competenties (kwaliteiten) voorbereiden door voorbeelden van werksituaties te bedenken waarmee u kunt aantonen over bepaalde kwaliteiten te beschikken. Denk ook na over uw ontwikkelpunten, dat wordt vaak gevraagd. Verder is het belangrijk dat er in het rollenspel geen rol gespeeld wordt, dat komt niet authentiek over, maar pak het aan zoals u dat ook in de praktijk zult doen.

Assessmentpsychologen

Assessmentpsychologen zijn vaak geregistreerd bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Zij moeten zich om deze reden aan een beroepscode houden. Dat houdt in dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig gedraagt. Verder is het relevant dat de kandidaat vooraf inzage in de rapportage mag hebben, en hier vragen over mag stellen, en eventueel delen van de rapportage aan de opdrachtgever mag weigeren. 

Achtergrond assessments

Het meta onderzoek van Schmidt en Hunter (1998) heeft een wetenschappelijke basis gelegd voor het gebruik van het assessment. Vooral intelligentie, het interview, integriteitstesten en praktijkopdrachten voegen waarde toe aan het selectieproces. Consciëntieusheidstests, onderdeel van persoonlijkheid, en referentiechecks hebben eveneens toegevoegde waarde voor het selectieproces. 

Download brochure

Download hier onze laatste brochure.

Contact voor advies

010 – 477 02 88

Voorbeeld rapport

Nieuwsgierig hoe een rapport eruit ziet?

WAAROM DEEN?

80+ jaar ervaring
Ervaren assessment psychologen
Tevreden klanten
Zelf ontwikkelde instrumenten

Meer informatie nodig?

deen online en offline assessment
Vul het formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.