PERSOONLIJKE GROEI VAN MANAGERS

deen online en offline assessment
Til uw (management) teams naar een hoger niveau
 • Koppeling met strategische doelstellingen

 • Bijdragen aan gewenste bedrijfscultuur

 • Maatwerk

 • Versterking van teamgeest en gewenste bedrijfscultuur

Doel: Ontwikkeling managers/potentials

Deen ontwikkelt Management Development (MD) trajecten, waarin persoonlijke groei van uw potentials en leidinggevenden wordt gekoppeld aan de strategische doelstellingen en gewenste bedrijfscultuur. Met een goede balans tussen laagdrempeligheid, humor en wat prikkelende feedback op zijn tijd stimuleren we mensen tot het zetten van stappen in hun ontwikkeling.

Inzicht: Verborgen drijfveren en ontwikkelpotentieel

Voordat het trainingsprogramma wordt gestart, brengen wij (verborgen) talenten, drijfveren en gedragsstijl van de deelnemers in kaart. Deze zogenaamde 0-meting zorgt voor een diepgaander inzicht waar de kracht en ontwikkelpunten van elke deelnemer liggen en hierop wordt in het trainingsprogramma ingespeeld.

Uniek: Praktijkgericht, eigen stijl versterken, veel oefenen 

Deen stelt op basis van uw wensen en de geconstateerde ontwikkelpunten in de 0-metingen een maatwerk programma op. Deze kent naast het overbrengen van kennis en inzichten ook een duidelijk praktisch programma. Uitgangspunt is dat wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten en eigen stijl omdat dat meer loont dan focussen op wat men niet kan. Op een aantal punten moet een leidinggevende echter ook voldoende vaardig zijn, ook al liggen die punten iemand van nature minder. Daar gaan we dan uiteraard ook mee aan de slag. De nadruk ligt op gewenst gedrag eigen maken, door herhaaldelijk te oefenen. Om dit mogelijk te maken werken we in kleine groepen. Aanvullende coaching tussentijds en na afloop is mogelijk.

Resultaat: een sterkere organisatie

Onze MD trajecten dragen bij aan het ontdekken en benutten van de talenten van mensen, zodat de kracht van de gehele onderneming wordt versterkt. Ook wordt de teamgeest en gewenste bedrijfscultuur versterkt.

WAAROM IS HET BELANGRIJK DEZE TRAJECTEN TE BIEDEN?

deen online en offline assessment

GEKWALIFICEERDE LEIDINGGEVENDEN

In de eerste plaats om ervoor te zorgen dat de organisatie kan beschikken over gekwalificeerde leidinggevenden. In een markt waarin het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde managers te rekruteren, is het lucratief om interne kandidaten op te leiden en door te laten stromen.

POTENTIALS BINNENHALEN

In de tweede plaats is een Management Development traject een wervend instrument om “potentials” binnen te kunnen halen.

ONZE AANPAK

deen online en offline assessment

1. Analyse gewenste situatie


Allereerst worden de markt en organisatie geanalyseerd om de situatie en context in kaart te brengen, te weten de huidige en gewenste situatie op de volgende punten:

 • Positie in de markt, inclusief de eisen die aan de organisatie worden gesteld;

 • Cultuurkenmerken in relatie tot gewenst gedrag;

 • Kwantiteit en kwaliteit (competenties, stijl) van managers.

Op basis van de uitkomsten wordt helder waar de speerpunten in het programma moeten komen te liggen. Deen vraagt door zodat verborgen dynamieken in de organisatie duidelijk worden die het behalen van resultaten kunnen helpen of blokkeren, zodat wij tezamen reëele doelen kunnen stellen die de organisatie verder helpen.

2. Advies & implementatiefase


Deen Management Development stelt vervolgens een maatwerkprogramma op. Uitgangspunt is dat er wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten omdat dat meer loont dan focussen op wat men niet kan. Op een aantal punten zul je echter als leidinggevende toch voldoende vaardig moeten zijn, ook al liggen die je van nature minder. Daar gaan we dan uiteraard ook mee aan de slag. De nadruk ligt op gewenst gedrag eigen maken, waarbij wij zorgen voor een directe link met werkpraktijk.

De volgende onderdelen kunnen aan bod komen in het maatwerkprogramma:

 • Betrokkenheid en een actieve rol van de leiding en/of andere sleutelfiguren in de organisatie om te zorgen dat het traject wordt gesteund en ingebed in de organisatie

 • Inzichtgevende ontwikkelassessments, waarin deelnemers worden uitgedaagd om hun talenten te verkennen. Deelnemers en organisatie bepalen leerdoelen laten zodat deelnemers en de leiding zich betrokken bij en eigenaar voelen van het leerproces

 • Leren in projecten binnen het werk met feedback van ervaren interne collega’s en professionals van DEEN Management Development (zowel op individueel als groepsniveau)

 • Gerichte trainingen en coaching, zoals resultaatgericht en samenbindend leiderschap, gesprekstechnieken en samenwerken. Wij zorgen voor een directe link met het werk, zodat het geleerde direct toepasbaar is en geen theorie blijft

 • Aanvullende managementcoaching

 • Regelmatige tussentijdse evaluaties om waar nodig bij te sturen en het traject blijvend aan te sluiten bij de actualiteit

3. Realisatie & verankering

De doelstelling van een Management Development (MD) traject is, in lijn met de strategische doelen en opgaven van de organisatie, managers (in spé) op een hoger plan te krijgen. Daartoe ontwikkelt DEEN maatwerktrajecten in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.

 • Ontdekken en benutten van de talenten van mensen versterken de kracht van de gehele onderneming. Organisaties moeten immers steeds sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt, waarbij het volgen van de ontwikkelingen vaak niet meer voldoende is.

 • Er wordt steeds meer verlangd van zowel medewerkers als managers: niet alleen het volgen van instructies, maar ook het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen binnen de, door de organisatie vastgestelde strategie en kaders.

 • Wat is de strategie van de organisatie?

 • Welke competenties zijn in de toekomst van belang, teneinde de organisatiedoelstellingen te behalen?

NIEUWSGIERIG? NEEM CONTACT OP

Benieuwd hoe u talenten kunt ontwikkelen door middel van resultaatgerichte trainingen? Het is tijd om te investeren in uzelf en/of uw organisatie om mee te groeien conform de markteisen van nu. Deen legt u graag uit wat Management Development daadwerkelijk voor u en/of uw organisatie kan betekenen. Graag maken wij tijd vrij voor een oriënterende afspraak bij uw organisatie of heten u welkom op onze vestiging. Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Download brochure

Download hier onze laatste brochure.

Contact voor advies

010 – 477 02 88

Voorbeeld rapport

Nieuwsgierig hoe een rapport eruit ziet?

WAAROM DEEN?

80+ jaar ervaring
Ervaren assessment psychologen
Tevreden klanten
Zelf ontwikkelde instrumenten

Meer informatie nodig?

deen online en offline assessment
Vul het formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.