PERSOONLIJKE GROEI GEKOPPELD AAN DOELSTELLINGEN

deen online en offline assessment
 • Persoonlijke groei van managers

 •  Strategische doelstellingen

 • Gewenste bedrijfscultuur

Deen ontwikkelt Management Development (MD) trajecten, waarin persoonlijke groei van uw potentials en leidinggevenden wordt gekoppeld aan de strategische doelstellingen en gewenste bedrijfscultuur. Onze MD trajecten dragen in onze visie bij aan het ontdekken en benutten van de talenten van mensen, zodat de kracht van de gehele onderneming wordt versterkt. Het verwerven van inzicht in verborgen talenten koppelen wij aan een praktisch programma waarin deelnemers het geleerde direct (kunnen) toepassen op de werkvloer. Organisaties moeten immers steeds sneller en proactiever inspelen op (internationale) marktontwikkelingen.

WAAROM IS HET BELANGRIJK DEZE TRAJECTEN TE BIEDEN?

deen online en offline assessment

GEKWALIFICEERDE LEIDINGGEVENDEN

In de eerste plaats om ervoor te zorgen dat de organisatie kan beschikken over gekwalificeerde leidinggevenden. In een markt waarin het steeds moeilijker wordt om gekwalificeerde managers te rekruteren, is het lucratief om interne kandidaten op te leiden en door te laten stromen.

POTENTIALS BINNEHALEN

In de tweede plaats is een Management Development traject een wervend instrument om “potentials” binnen te kunnen halen.

ONZE AANPAK

deen online en offline assessment

1. Analyse gewenste situatie


Allereerst worden de markt en organisatie geanalyseerd om de situatie en context in kaart te brengen, te weten de huidige en gewenste situatie op de volgende punten:

 • Positie in de markt, inclusief de eisen die aan de organisatie worden gesteld;

 • Cultuurkenmerken in relatie tot gewenst gedrag;

 • Kwantiteit en kwaliteit (competenties, stijl) van managers.

Op basis van de uitkomsten wordt waar helder waar de speerpunten in het programma moeten komen te liggen. Deen vraagt door zodat verborgen dynamieken in de organisatie duidelijk worden die het behalen van resultaten kunnen helpen of blokkeren, zodat wij tezamen reëele doelen kunnen stellen die de organisatie verder helpen.

2. Advies & implementatiefase


Deen Management Development stelt vervolgens een maatwerkprogramma op. Uitgangspunt is dat er wordt uitgegaan van de persoonlijke talenten omdat dat meer loont dan focussen op wat men niet kan. Op een aantal punten zul je echter als leidinggevende toch voldoende vaardig moeten zijn, ook al liggen die je van nature minder. Daar gaan we dan uiteraard ook mee aan de slag. De nadruk ligt op gewenst gedrag eigen maken, waarbij wij zorgen voor een directe link met werkpraktijk.

De volgende onderdelen kunnen aan bod komen in het maatwerkprogramma:

 • Betrokkenheid en een actieve rol van de leiding en/of andere sleutelfiguren in de organisatie om te zorgen dat het traject wordt gesteund en ingebed in de organisatie

 • Inzichtgevende ontwikkelassessments, waarin deelnemers worden uitgedaagd om hun talenten te verkennen. Deelnemers en organisatie bepalen leerdoelen laten zodat deelnemers en de leiding zich betrokken bij en eigenaar voelen van het leerproces

 • Leren in projecten binnen het werk met feedback van ervaren interne collega’s en professionals van DEEN Management Development (zowel op individueel als groepsniveau)

 • Gerichte trainingen en coaching, zoals resultaatgericht en samenbindend leiderschap, gesprekstechnieken en samenwerken. Wij zorgen voor een directe link met het werk, zodat het geleerde direct toepasbaar is en geen theorie blijft

 • Aanvullende managementcoaching

 • Regelmatige tussentijdse evaluaties om waar nodig bij te sturen en het traject blijvend aan te sluiten bij de actualiteit

3. Realisatie & verankering

De doelstelling van een Management Development (MD) traject is, in lijn met de strategische doelen en opgaven van de organisatie, managers (in spé) op een hoger plan te krijgen. Daartoe ontwikkelt DEEN maatwerktrajecten in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.

 • Ontdekken en benutten van de talenten van mensen versterken de kracht van de gehele onderneming. Organisaties moeten immers steeds sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt, waarbij het volgen van de ontwikkelingen vaak niet meer voldoende is.

 • Er wordt steeds meer verlangd van zowel medewerkers als managers: niet alleen het volgen van instructies, maar ook het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen binnen de, door de organisatie vastgestelde strategie en kaders.

 • Wat is de strategie van de organisatie?

 • Welke competenties zijn in de toekomst van belang, teneinde de organisatiedoelstellingen te behalen?

Download brochure

Download hier onze laatste brochure.

Contact voor advies

010 – 477 02 88

Voorbeeld rapport

Nieuwsgierig hoe een rapport eruit ziet?

WAAROM DEEN?

80+ jaar ervaring
Ervaren assessment psychologen
Tevreden klanten
Zelf ontwikkelde instrumenten

Meer informatie nodig?

deen online en offline assessment
Vul het formulier in en dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.